Stories on a Sunday (verhalen voor volwassenen)

Echt gebeurd of goed verzonnen, eeuwenoud of pas ontstaan, gesproken, gezongen of gerapt – elk verhaal past op dit verhalenpodium in Rotterdam!

De Verhalenfontein zou de Verhalenfontein niet zijn als er geen verhalenpodium zou zijn. We zijn dus blij dat we kunnen aankondigen dat we op 18 november een nieuwe start maken in het Nivonhuis in Rotterdam. Op de grens van het centrum en Crooswijk.

Op 18 november is het thema “Een nieuw begin..”. Janneke Tanja vertelt een stuk uit de ‘Edda’, de Noordse mythologie. Over het begin van àlles, en hoe verhalen in de wereld kwamen.

Daarnaast is er ruimte op het open podium voor verhalen, gedichten of muziek. Wil je een plekje? Stuur een mailtje of meld je bij de kassa. Let op, maximaal 10 minuten per persoon.

Locatie:
Dirk Smitstraat 76, Rotterdam (Nivon)

Tijd:
16:00-18:00, kassa open om 15:30

Kaartjes:
€ 10,-, vooraf te reserveren via info@verhalenfontein.com, of op de dag zelf bij de kassa. Let op, geen pin.

Wie wil kan aansluitend voor een maaltijd aanschuiven bij het Nivon, reserveren via www.nivonrotterdam.nl